O rabi imena in priimka v slovenščini

        Pogosto sem se prisiljen odločno upreti -
        - poniževanju in žaljenju osebnega ponosa ter
        - kršenju slovenskega pravopisa
        s pisanjem in govorjenjem
        najprej priimka in šele
        nato imena ali le priimka
        v vseh oblikah sporazumevanja.

           "Fašisti, udbaši, policaji,
           jugosoldateska" in
           izmečki v "jugouradništvu" ter
           podobna sodrga so
           ljudi pobijali, še prej pa
           poniževali na različne načine,
           na primer z žaljivim
           poimenovanjem Gospod Priimek,
           Tovariš Priimek, ...,
           tudi s pisanjem najprej
           priimka, nato imena,
           če so sploh pisali in
           se znali obnašati ...;

           Nacifašisti, fašokomunisti, ...,
           so svojim ponavadi namišljenim
           sovražnikom, običajnim
           svobodomiselnim
           ljudem vzeli dostojanstvo
           tudi tako, da so jim
           kratili temeljne človekove pravice,
           in celo prepovedali uporabo
           imena in priimka ter
           jim dodelili nadomestno številko
           (npr EMŠO ...).

           Verjetno takšna
           nizkotna dejanja
           le redki odobravajo, pa
           vendar žalijo posamezniki
           celo najprej sebe,
           nato pa še druge pokončne
           ljudi.

           Vem, da pogosto zadeva
           ni namerna in gre
           običajno za naglico oziroma
           premajhno premišljenost
           v sporazumevanju.

           Površnost in žalitve
           veliko povedo o vsakem,
           ki v javnosti tako ali
           drugače nastopa.

        Brez spoštovanja sočloveka
        ni sporazumevanja!

        Ozaveščeno človeško bitje
        pravopisa tudi ne more
        med pisanjem kar tako obiti.

           Med pogovorom je
           pravopisna pravila
           sicer težko spoštovati,
           še posebej v pogovorni slovenščini ali
           v narečnem govoru,
           vendar brez pravilnega vrstnega reda
           imena in priimka tudi v govorjeni slovenščini ne gre!