Geografsko vrednotenje naravne dediščine
na primeru
Škocjanskega jamskega spleta z okolico
in
varstvo okolja

(magistrska naloga)Stran sem pripravil 27. januarja 2013 Daniel Rojšek.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL: http://dar.zrsvn.si/opr/mgn/index.html

Število obiskov po 27. januarju 2013: