Ostanek debla (10.7 m) so do nadaljnjega varno shranili.

Deblo so po odstranitvi iz struge zasilno pokrili,
januar 2012.

Nato so postavili začasno streho,
februar 2012.
Stran sem 23. maja 2012 pripravil Daniel Rojšek.     
Kakršne koli pripombe bom vesel.


URL: http://dar.zrsvn.si/opr/skm/ostanek-debla.html                 

Število obiskov po 23. maju 2012: