Zemljevid Soče med Kobaridom in Mostom na Soči

M=1:100 000


1 Zajeda v talni moreni nad Pipovo skalo

2 Zajeda v talni moreni Na dolinah
Stran sem 18. avg. 2011 pripravil Daniel Rojšek.     
Kakršne koli pripombe bom vesel.
Nazadnje sem jo spremenil 29. decembra 2011.

URL: http://dar.zrsvn.si/opr/skm/zem.html                 

Število obiskov po 18. avg. 2011: