English Smeški = okrajšave v e-sporočilih

okrajšava razlaga
:-) ali :) veselje, sreča
;-) navihanost, sarkazem
:-I zamišljenost, srednja volja
:-( slaba volja, žalost
:-< globoka žalost
:-o presenečenje, osuplost
:-@  bes, kričanje
:*)  pijanost
>;-) izjava peklenščka
0:-) izjava angelčka

Stran sem 1. okt. 2006 pripravil Daniel Rojšek.
Pripomb bom vesel.
Nazadnje sem jo spremenil 10. jan. 2010.


URL: http://dar.zrsvn.si/r/zr/sme.html

Število obiskov po 10. jan. 2010: