Rušnata zvončica
(Campanula cespitosa)

2006, 2 sliki,
2012, 3 slike;
vse so velike po 800 x 600 pik.

Foto in (c) Daniel Rojšek,2006-2014.


Meli med Humom in Podmelcem,
20. september 2006.
Meli med Humom in Podmelcem,
20. september 2006.Prod Mangrškpotoka pri planini,
9. avgust 2012.
Prod Mangrškpotoka pri planini,
9. avgust 2012.
Prod Mangrškpotoka pri planini,
9. avgust 2012.

Stran sem 17. avgusta 2014 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil v soboto, 23. avgusta 2014.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL http://dar.zrsvn.si/slike/ras/cam/tre/index.html

Število obiskov po 17. avgustu 2014: