Repuščevolistna zvončica
(Campanula rapunculoides )


2009, 16 slik,
2012, 2 sliki,
vse so velike po 800 x 600 pik.

Foto in (c) Daniel Rojšek, 2009-2014.Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Pedrovem,
12. julij 2009.
Na Kobalarju (Koradi),
13. junij 2009.
Na Kobalarju (Koradi),
13. junij 2009.
Na Kobalarju (Koradi),
13. junij 2009.
Na Kobalarju (Koradi),
13. junij 2009.
Ob cesti Čepovan-Drnulk,
12. julij 2009.
Ob cesti Čepovan-Drnulk,
12. julij 2009.
Ob cesti Čepovan-Drnulk,
12. julij 2009.
Ob cesti Čepovan-Drnulk,
12. julij 2009.
Ob cesti Čepovan-Drnulk,
12. julij 2009.
Ob cesti Zalas-Čadrg,
23. oktober 2012.
Ob cesti Zalas-Čadrg,
23. oktober 2012.
Stran sem 25. avgusta 2014 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil v torek, 26. avgusta 2014.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL http://dar.zrsvn.si/slike/ras/cam/rep/index.html

Število obiskov po 25. avgustu 2014: