Po Kasparju Maria von Sternbergu - hraběju Kašparju Maria Šternberku, rastlinoslovcu ..., so poimenovali ta nageljček (Dianthus sternbergii).