Velecvetni naprstec
(Digitalis grandiflora)    7 slik, vse so velike po 800 x 600 pik,
    posnel sem jih 1. julija 2014 na Hribu pri Trnovem ob Soči.
    Foto in (c) Daniel Rojšek, 2016.    Vse vrste naprstca (Digitalis sp.) so močno strupene.
Stran sem 24. junija 2016 pripravil Daniel Rojšek.
Spremenil je še nisem.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL http://dar.zrsvn.si/slike/ras/nap/vel/index.html

Število obiskov po 24. juniju 2016: