Jože BAVCON,
    Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia / [besedilo, foto] Jože Bavcon ; [prevod Helena Smolej]. - 1. ponatis s popravki = 1st reprint with amendments. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009 ([Ljubljana]; - 94 str., ilustr.; 21 cm.
ISBN 978-961-90262-5-0
582.573.21(497.4)
582.573.21:581.4
COBISS.SI-ID 243784960