Posledice žleda na cesti Lokve-Čepovan in ob njej

2014, 4 slike;
vse so velike, zato se stran počasi nalaga,
posnel sem jih ob cesti Lokve-Čepovan,
20. maja 2014.