MEDANA


    Značilnosti Brd so seveda enake tudi v Medani. To ime (narečno Modana) predstavlja vodilno naselje, krajevno skupnost in katastrsko občino v spodnjih Brdih. Medansko ozemlje je razpeto med ravnino ob Oblenču (približno 60 m nad morjem) in vrhom grebena v Medani (skoraj 190 m visoko). Vanj sodita tudi vasi Plešivo in Ceglo z zaselki. V Republiki Sloveniji meri medanski svet 3.29 km2, v njem prebiva okoli 600 ljudi (160 družin), v Republiki Italiji pa okoli 30 družin.
   Gre za izredno staro naselje, zagotovo so tukaj že v rimskih časih poznali vinogradništvo in vinarstvo. V zapisih ga omenjajo leta 610, 1157. leta navajajo, da so rožaški menihi imeli tukaj svoje vinograde, Kasneje so Jezuiti zgradili samostan, današnji zaselek Jordano (nar. Jerdano). Le-ti so vpeljali novo, naprednejše vinogradništvo in vinarstvo ter posodobili razvoj te panoge. Danes se ljudje večinoma preživljajo s kmetijstvom in turizmom. Večino vina in sadja prodajo doma ter v izbranih trgovinah širom po domovini in svetu, gostom na kmetijah ponudijo tudi hrano in prenočišča.
   Tudi tukaj je meja zarezala v živo tkivo naselij in ljudi razdelila med dve državi. Meja bo ostala tudi po odhodu Policije s prehodov. Medani in Brdom bodo še naprej krojili usodo tudi v Ljubljani in Rimu, kjer o obmejnih težavah ne razmišljajo veliko. Ampak, poleg vinogradništva, vinarstva, sadjarstva, oljkarstva in izbrane briške hrane so v Medani našli prostor in čas tudi za vrhunsko likovno, besedno in glasbeno umetnost ter s tem presegli meje vseh vrst.

   Kot posebnost - po Medani so geologi poimenovali okamnelo, drobno, morsko živalico. To je eocenska numulitina (foraminifera) Assilina medanica. Več o tem je v znanstvenem članku Rajka Pavlovca.


Stran sem 4. septembra 2011 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil 25. junija 2016.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL: http://dar.zrsvn.si/opr/brda/med/med.html

Število obiskov po 4. septembru 2011: