English Zahišarjeva domačija v Šmartnem/BrdaZahišarjevo domačijo je na začetku 20. stoletja v vzhodnem delu obzidja na Goranjem koncu temeljito predelal Anton Peršolja - Tone. V njej sta do 1948. leta delovali tudi družinski trgovina in gostilna.

Nacisti so domačijo 1944. leta zažgali, vendar je Jožef Peršolja, Tonetov sin, uspel presekati streho pred mostovžem - velbom in rešiti preostali del hiše pred požarom. Ob koncu petdesetih ali v začetku šestdesetih let 20. stoletja so ruševino podrli. Velb oziroma mostovž so pustili zaradi edinega prehoda v 1. nadstropje in varstva kulturne dediščine.


Stran sem 3. avgusta 2006 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil 24. februarja 2013.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL: http://dar.zrsvn.si/opr/brda/zdb/zdb.html
Število obiskov po 25. juniju 2012: