Slovensko   Pictures from Caves and Other Kraški Karst Phenomena


 • The Škocjan Cave System

 •     Zgornje - Upper Posočje
                        Golobova Jama near Boka
                        Huda Jama on Kanin

 •     Srednje - Middle Posočje
                        Velika ledena jama v Paradani - The Big Ice Cave in Paradana
                        Ladonova jama - The Cave of Ladon
                        Jama pod Studenčkom - The Cave above Studenček
                        Skozno

 •     Spodnje - Lower Posočje
                        Cave "u 'Alniic"

 • Varia


  Page from 21st March, 2004 by Daniel Rojšek.
  Your comments are welcome.

  In your e-mail application ... is to be changed to @.
  This WEB intruders do not know, yet.

  URL: http://dar.zrsvn.si/slike/jame/index_en.html

  Number of visits since 21th March, 2004: