English Mrzlca

Slapovanje

36 slik:
           2002, 12,
           2003, 21 po 600 x 400 in
           2016,  3 po 800 x 600 pik.
Foto in (c) Daniel Rojšek, 2002-2016.


Slapove smo izmerili s tračnim metrom ali vrvjo.
Naklonov nismo merili.

Slap nad Ikmencem


Visok je 8 m.

Slap pod Ikmencem


Visok je 10 m.

Slap pod Ikmencem


sonce+pršec=mavrica ...

Slap zagozdene skale


Visok je 9 m.

Bukev na strehi nad sopotoma


Slap zagozdene skale,
Sopota pod streho in
spodnji tolmun


Prvi sopot je visok 3 m, drugi pa 2 m.

Žlebnik in tolmun v Koritih


Visok je 25 m.
Slap pod Žlebnikom je visok 6 m. Pada med Žlebnikom Drčarjem.

Ustje Žlebnika


Ustje Žlebnika in tolmun


Drčar v Koritih


Visok je 22 m.

Tigrovo oko, tolmun v Koritih


Kmalu pod Tigrovim očesom padata Slap nad sigovim oknom (18 m) in Slap pod sigovim oknom (6 m).
Sigovo okno je preduh v lehnajkovem slapu. Le-ta nastaja na levi steni Korit.

Kotlar v Koritih


Visok je 27 m.
Korita so tukaj razširjena v značilen kotel.

Venerin slap


Visok je 5 m.
Slap smo poimenovali po venerinih laskih (Adiantum veneris capillus L.), ki rastejo v soseščini.

Vrtinčar


Visok je 12 m.

Struga med tolmunom Vrtinčarja in
Drčo zagozdne skale


Brizgač


Visok je 6 m.

Val


Ustje Slapa zagozdenih hlodov


Slap zagozdenih hlodov in spodnja Korita


Slap je visok 10 m.

Spodnja Korita


Pogled iz Korit v nebo.

Dvojni Es


Spodmol ob ustju najvišjega slapa Mrzlce. Dvojni es med padanjem dvakrat zavije, v obliki črke s.

Dvojni Es


Drasle - škavnice ob ustju Dvojnega Esa.

Dvojni Es


Zadnja kotlica - drasla ob ustju Dvojnega esa, kjer se voda le malo umirja pred padanjem v globino.

Dvojni Es


Pogled s prehoda v drugi S na ogromni tolmun in ustje Četvorčka.

Dvojni Es


Pogled na ogromni tolmun in spodnji Es z ustja Četvorčka.

Četvorček


Pogled na ustje Četvorčka z ogromnih skal ob tolmunu.

Četvorček


Četrti manj izraziti pramen Četvorčka se skriva v polsenci, na desni strani slike.

1. slika Dvojnega Esa in Četvorčka


Dvojni Es je visok 42 m, Četvorček pa 26 m. Pogled z levega pobočja soteske na slapova in iztočno ustje spodnjih Korit.

2. slika Dvojnega Esa in Četvorčka


Med visokimi vodami ni dvojnega esa, kajti vsa voda pada v mogočnem curku, pa tudi pri četvorčku se desna pramena združita v enega.
Pogled na slapova z levega pobočja soteske.

1. slika Obročarja


2. slika Obročarja


Pogled z vrha na prodnati obroč

3. slika Obročarja


Na levi strani slike vidimo visokovodni preliv, kjer pada voda v več pramenih. O produ med takim pretokom kot ga vidimo na sliki ni sledu.

1. slika Osamljenega dvojčka


Pogled s strani na stalni slap, dvojček pada le po deževjih.

2. slika Osamljenega dvojčka


Pogled z vrha na tolmun in spodnji del stalnega dvojčka.

3. slika Osamljenega dvojčka


Dvojček ob visoki vodi ni osamljen, saj pada voda v obeh pramenih.


Slapovali smo -
- 23. julija 2002: Andrej Bandelj in
- 24. julija 2003: Andrej Bandelj, Bogdan in Pan Kladnik ter
- 3. avgusta 2003 in 3. januarja 2004 Katja Kogej ter
- 16. septembra 2003 Andrej Bandelj in Bogdan Kladnik ter
vsakokrat tudi podpisani.

Stran sem 6. septembra 2002 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil 25. februarja 2016.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL: http://dar.zrsvn.si/slike/rphj/ps/srt/v/m/index.html

Število obiskov po 1. februarju 2012: