Slike zvončic oziroma zvončnic
(Campanulaceae)


Breskovolistna

Izrodna

Justinova

Klobčasta

Koprivasta

Razprostrta

Repuščevolistna

Rušnata

Scheuchzerjeva

Trebušasta

Zoisova
Stran sem 17. avgusta 2014 pripravil Daniel Rojšek.
Nazadnje sem jo spremenil v soboto, 23. avgusta 2014.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

URL http://dar.zrsvn.si/slike/ras/cam/index.html

Število obiskov po 17. avgustu 2014: