Slike zvončic oziroma zvončnic
(Campanulaceae)


Breskovolistna

Izrodna

Justinova

Klobčasta

Koprivasta

Razprostrta

Repuščevolistna

Rušnata

Scheuchzerjeva

Trebušasta

Zoisova
Stran sem v nedeljo, 17. avgusta 2014, pripravil Daniel Rojšek, Danč.
Nazadnje sem jo spremenil v torek, 10. septembra 2019.
Kakršne koli pripombe bom vesel.

V odjemalcu spletne pošte je treba ... spremeniti v @.
Tega spletni vsiljivci še ne znajo.


URL http://dar.zrsvn.si/slike/ras/cam/index.html